top of page

 

meer informatie bij de voorstelling 'Wat is je muzikale persoonlijkheid?'

Check hieronder of de wetenschap jouw muziekvoorkeur goed heeft voorspeld!

Hier kunt u uw eigen scores op de test vergelijken met de gemiddelde scores van 30.000 mensen op dezelfde persoonlijkheidstest. Aan de hand van deze scores kunt u zien of u hoog of laag heeft gescoord op de persoonlijkheidskenmerken. (De laagst mogelijke score per kenmerk is 1, de hoogst mogelijke score is 5.)

Gemiddelde scores:

Extraversie: 2,80

Vriendelijkheid: 3,20

Consciëntieusheid (zorgvuldigheid): 3,20

Emotionele stabiliteit: 2,75

Openheid voor nieuwe ervaringen: 3,65

Een hoge score op extraversie wordt in meerdere onderzoeken gerelateerd aan een voorkeur voor popmuziek. Voor extraverte persoonlijkheden is een positieve stemming en de dansbaarheid van muziek belangrijk. Naast popmuziek is er ook een verband aangetoond tussen extraversie en funk/soul, waarbij mensen met een hogere score meer funk/soul luisteren.

Een hoge score op openheid voor nieuwe ervaringen laat een brede fascinatie voor muziek zien. Zo wijst onderzoek uit dat mensen met een hoge score op openheid openstaan voor veel verschillende genres. Bovendien laten zij zich graag intellectueel uitdagen door te luisteren naar complexere muziek, denk hierbij aan genres als klassiek en jazz. Een lage score op openheid staat in verband met een voorkeur voor muziek zoals pop en soundtracks.

Lage scores op zorgvuldigheid lijken in verband te staan met een voorkeur voor rockmuziek. Daarentegen zullen individuen die hoog scoren op zorgvuldigheid minder snel de voorkeur geven aan rockmuziek, eerder aan popmuziek.

Tot slot laat onderzoek zien dat er geen duidelijke verbanden gevonden zijn tussen muziekvoorkeur en de persoonlijkheidskenmerken vriendelijkheid en emotionele stabiliteit. Wel luisteren mensen met een lagere score op emotionele stabiliteit meer naar muziek dan de gemiddelde persoon.

 

Lees verder voor meer diepgang:

Muziek staat centraal bij veel sociale activiteiten en kan ook voldoen aan behoeften buiten de sociale context. Ondanks dat muziek een interessante rol lijkt te spelen, werd er pas laat aandacht aan besteed in de sociale- en persoonlijkheidspsychologie. In 2003 publiceerden P.J. Rentfrow en S.D. Gosling een wetenschappelijk onderzoek naar de structuur van muziekvoorkeur en hoe deze in verband stond met persoonlijkheidskenmerken. Hierna volgden vele anderen.

Tijdens het onderzoek op SNAAR Festival is gebruik gemaakt van een verkorte versie van een bekende vragenlijst, de Big Five inventory, die vijf persoonlijkheidskenmerken meet. Deze kenmerken zijn extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid (zorgvuldigheid), emotionele stabiliteit en openheid voor nieuwe ervaringen.

Extraversie: In welke mate heb je behoefte om sociaal, spraakzaam, assertief en actief te zijn.
Vriendelijkheid: De neiging van een persoon om altruïstisch, behulpzaam, sympathiek en empathisch te zijn naar anderen.
Consciëntieusheid, ofwel zorgvuldigheid: De neiging tot netheid, ordelijkheid, zelfbeschikking en zelfbeheersing.
Emotionele stabiliteit: Beschrijft de mate waarin een persoon de neiging heeft om negatieve emoties te ervaren. Wanneer iemand hoog scoort op emotionele stabiliteit is iemand hier niet tot weinig toe geneigd.
Openheid voor nieuwe ervaringen: De neiging van een persoon tot intellectuele nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, esthetische en emotionele gevoeligheid en originaliteit.

Veel mensen scoren maar op twee kenmerken erg hoog of laag. De sores op de andere schalen zijn dan ergens rond het gemiddelde.

Wetenschappelijk onderzoek naar muziekvoorkeur en persoonlijkheid maakt gebruik van genre-overstijgende dimensies. Deze dimensies worden gebaseerd op overeenkomende muziekkenmerken in muziekstukken. Hierbij kunt u denken aan het tempo van de muziek, akoestische of elektrische instrumentatie, de hoeveelheid zang, de complexiteit, de stemming en het energieniveau in de muziek. Voorkeuren voor specifieke genres zijn namelijk heel beïnvloedbaar door verscheidene factoren, zoals leeftijd, cultuur, sociaaleconomische status en tijdgeest.

 

In het onderzoek van Rentfrow en Gosling vallen genres als blues, jazz en klassiek onder de dimensie reflective & complex. Verder vallen genres met hoge energieniveaus die thema’s van rebellie benadrukten onder intense & rebellious, bijvoorbeeld rock en metal. Pop, country en soundtracks vormen samen de dimensie upbeat & conventional. Tot slot vallen genres waarin ritme en levendigheid centraal staan onder energetic & rhythmic, denk aan soul, funk en r&b.

Tot slot volgen er nog een paar nuances op de eerdergenoemde verbanden tussen muziekvoorkeur en persoonlijkheid:

  • Een onderdeel van extraversie is excitement seeking. Dit aspect staat in verband met rockmuziek. Wanneer iemand hoog scoort op dit aspect en relatief lager op de andere aspecten van extraversie is de kans groter dat hun voorkeur uitgaat naar rockmuziek in plaats van popmuziek.

  • Opvallend is dat vriendelijkheid geen duidelijke verbanden laat zien met muziekvoorkeur. Uit onderzoek is echter gebleken dat rockmuzikanten gemiddeld laag scoren op vriendelijkheid. Zo lijkt er wel een verband te zijn tussen de persoonlijkheidskenmerk en artiesten binnen het genre, maar niet voor de liefhebbers van het genre.

  • Ondanks dat personen die laag scoren op emotionele stabiliteit meer muziek consumeren, geven zij wel de voorkeur aan minder stimulerende muziek. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat zij sneller overprikkeld raken ten opzichte van personen die gemiddeld of hoog scoren.

 

Conclusie

Aan de hand van de hiervoor genoemde bevindingen kunnen we concluderen dat iemands muziekvoorkeur deels te verklaren valt door te kijken naar iemands persoonlijkheidskenmerken. De gevonden verbanden zijn echter niet allemaal even sterk. Het is dus belangrijk om rekening te houden met andere factoren dan persoonlijkheidskenmerken bij het verklaren van (veranderingen in) muziekvoorkeur. Voorbeelden hiervan zijn omgeving (cultuur en sociale groep) en leeftijd.

Snaar_Visual.png
bottom of page